تاریخچه انجمن

انجمن حشره شناسی ایران

تاریخ درج: ۲۴ آذر ۱۳۹۵ | تاریخ آخرین ویرایش: ۲۴ آذر ۱۳۹۵

انجمن حشره‌شناسی ایران در تاریخ ۱۳۴۷/۶/۲۳ با کوشش و بذل همت متخصصین به‌نام حشره‌شناسی ایران تشکیل گردید. اولین هیأت مدیره انجمن متشکل از حشره‌شناسان نامدار آن روزگار: آقایان دکتر دواچی، مهندس تقی زاده، دکتر شجاعی، مهندس میرزایی، دکتر اسماعیلی، مهندس فرحبخش، دکتر صفوی، مهندس غفاری و دکتر سپاسگزاریان بود. اولین اساسنامه انجمن در تاریخ ۹/۲/۱۳۴۹ و به‌شماره ۱۱۰۴ به ثیت رسید. از آن تاریخ تاکنون این انجمن طی ۴۳ سال فعالیت مستمر و مثمر، ۱۹ دوره هیأت مدیره داشته و با حدود ۸۰۰ نفر عضو پیوسته، وابسته و افتخاری در شمار قدیمی‌ترین و بزرگترین انجمن‌‌های علمی کشور جای دارد. مضافاً، این انجمن از بدو تأسیس تا امروز با بسیاری از مراکز علمی، تحقیقاتی،‌ موزه‌ها و دانشگاه‌های معتبر جهان در ارتباط بوده و هست.