استاد دانشگاه صنعتی شریف به ریاست انجمن فیزیک ایران انتخاب شد

انجمن فیزیک ایران

تاریخ درج: ۲۳ مهر ۱۳۹۶ | تاریخ آخرین ویرایش: ۲۳ مهر ۱۳۹۶

در پی انتخابات هیات مدیره دوره سیزدهم انجمن فیزیک ایران، دکتر محمد رضا اجتهادی، استاد دانشگاه صنعتی شریف به ریاست انجمن فیزیک ایران برگزیده شد.

در پی انتخابات هیات مدیره دوره سیزدهم انجمن فیزیک ایران، دکتر محمد رضا اجتهادی، استاد دانشگاه صنعتی شریف به ریاست انجمن فیزیک ایران برگزیده شد.

به گزارش دیده بان علم ابران در نخستین جلسه هیات مدیره دوره سیزدهم انجمن متشکل از دکتر علیرضا آقائی، دکتر محمدرضا اجتهادی، دکتر محمود پیامی شبستر، دکتر محمدوحید تکوک، دکتر سیامک خادمی، دکتر رسول رکنی زاده، دکتر فاطمه شجاعی، دکتر رضا عسگری و دکتر علیرضا مشفق که روز پنجشنبه در دفتر انجمن تشکیل شد ضمن تقدیر از تلاش‌های دلسوزانه هیات مدیره دوره دوازدهم به ریاست دکتر شاهین روحانی، مطابق با اساسنامه برای مسئولیت های انجمن رأی گیری شد.

بر اساس این رأی گیری، مسئولیت ریاست انجمن به دکتر محمدرضا اجتهادی واگذار شد. همچنین دکتر محمود پیامی شبستر به عنوان نایب رئیس و دکتر رضا عسگری به سمت خزانه‌دار انتخاب شدند.