یک سوم برق کشور در سامانه های سرمایشی مصرف می شود

انجمن مدیریت مصرف انرژی ایران

تاریخ درج: ۲ بهمن ۱۳۹۵ | تاریخ آخرین ویرایش: ۲ بهمن ۱۳۹۵بیش از ده سال است که برچسب انرژی برای بیشتر محصولات انرژی بر تدوین و الزامی شده و عمر برچسب انرژی روی برخی از محصولات به بیش از ده سال می رسد. هرچند در مورد برخی از محصولات با وجود الزامی بودن اجرای استاندارد برچسب انرژی و الصاق آن روی محصول، این الزام قانونی رعایت نمی شود و برخی از شرکتها از این الزام قانونی سرباز می زنند.
چند سالی است از طرح و تدوین استاندارد برچسب انرژی ساختمان می گذرد ولی زمان اجرای آن مشخص نیست؛ هر چند در این فاصله سال ۸۸ سال اصلاح الگوی مصرف نامگذاری شد و فاز اول هدفمندی یارانه ها از اواخر آذر ۸۹ با چند برابر شدن بهای حامل های انرژی و مرحله دوم آن از اردیبهشت سال جاری عملیاتی شد تا بارقه های امید برای رسیدن به این هدف پر رنگ شوند و بعدها رنگ ببازند.