رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی ایران

رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی ایران فعالیت خود را در سال 1389 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی ایران تاکنون 2 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی ایران