انجمن آمار ایران

انجمن آمار ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۶۹ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن آمار ایران تاکنون ۱ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن آمار ایران در حال انتشار ۵ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن آمار ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن آمار ایران