انجمن مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۶۷ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن مهندسی مکانیک ایران تاکنون ۱۳ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن مهندسی مکانیک ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مهندسی مکانیک ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن مهندسی مکانیک ایران