انجمن ژئومکانیک نفت ایران

انجمن ژئومکانیک نفت ایران فعالیت خود را در سال 1373 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن ژئومکانیک نفت ایران تاکنون 3 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.فراخوان مقاله برای کنفرانس انجمن:کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن ژئومکانیک نفت ایران