انجمن مدیریت راهبردی ایران

انجمن مدیریت راهبردی ایران فعالیت خود را در سال 1381 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن مدیریت راهبردی ایران تاکنون 9 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مدیریت راهبردی ایران