انجمن مدیریت راهبردی ایران

انجمن مدیریت راهبردی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۱ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن مدیریت راهبردی ایران تاکنون ۸ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن مدیریت راهبردی ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مدیریت راهبردی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن مدیریت راهبردی ایران