انجمن زمین شناسی نفت ایران

انجمن زمین شناسی نفت ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۴ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن زمین شناسی نفت ایرانانجمن زمین شناسی نفت ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن زمین شناسی نفت ایران