انجمن گیاهان دارویی ایران

انجمن گیاهان دارویی ایران فعالیت خود را در سال 1384 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن گیاهان دارویی ایران تاکنون 10 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن گیاهان دارویی ایران