انجمن مدیریت کنترل مناطق بیابانی ایران

انجمن مدیریت کنترل مناطق بیابانی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۷ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن مدیریت کنترل مناطق بیابانی ایران تاکنون ۲ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مدیریت کنترل مناطق بیابانی ایران