انجمن مدیریت کنترل مناطق بیابانی ایران

انجمن مدیریت کنترل مناطق بیابانی ایران فعالیت خود را در سال 1387 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن مدیریت کنترل مناطق بیابانی ایران تاکنون 2 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مدیریت کنترل مناطق بیابانی ایران