انجمن مرتعداری ایران

انجمن مرتعداری ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۸ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن مرتعداری ایران تاکنون ۱ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن مرتعداری ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مرتعداری ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن مرتعداری ایران