انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران

انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران فعالیت خود را در سال 1372 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران تاکنون 10 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران