انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران

انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۳ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران تاکنون ۱ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران