انجمن زیست شناسی ایران

انجمن زیست شناسی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۵۲ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن زیست شناسی ایران تاکنون ۲ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن زیست شناسی ایران در حال انتشار ۷ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن زیست شناسی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن زیست شناسی ایران