انجمن زیست شناسی ایران

انجمن زیست شناسی ایران فعالیت خود را در سال 1352 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن زیست شناسی ایران تاکنون 5 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن زیست شناسی ایران