اقتصاد توسعه منطقه ای ایران

اقتصاد توسعه منطقه ای ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۸ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا اقتصاد توسعه منطقه ای ایران تاکنون ۱ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. اقتصاد توسعه منطقه ای ایران مسئولیت برگزاری ۱ نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.کنفرانسهای برگزار شده توسط اقتصاد توسعه منطقه ای ایراننشستها و سخنرانی های علمی اقتصاد توسعه منطقه ای ایران