انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران

انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۲ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران تاکنون ۳ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران در حال انتشار ۲ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران