انجمن اقتصاد انرژی ایران

انجمن اقتصاد انرژی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۳ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن اقتصاد انرژی ایرانانجمن اقتصاد انرژی ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن اقتصاد انرژی ایران