انجمن انقلاب اسلامی ایران

انجمن انقلاب اسلامی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۷ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود.