انجمن ایرانی تاریخ اسلام

انجمن ایرانی تاریخ اسلام فعالیت خود را در سال ۱۳۸۰ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن ایرانی تاریخ اسلامانجمن ایرانی تاریخ اسلام در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن ایرانی تاریخ اسلام