انجمن ایرانی تاریخ

انجمن ایرانی تاریخ فعالیت خود را در سال ۱۳۸۷ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن ایرانی تاریخ تاکنون ۲ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن ایرانی تاریخ در حال انتشار ۲ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن ایرانی تاریخژورنالهای منتشر شده توسط انجمن ایرانی تاریخ