انجمن ایرانی تاریخ

انجمن ایرانی تاریخ فعالیت خود را در سال 1387 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن ایرانی تاریخ تاکنون 2 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن ایرانی تاریخ