انجمن ژئوفیزیک ایران

انجمن ژئوفیزیک ایران فعالیت خود را در سال 1354 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن ژئوفیزیک ایران تاکنون 7 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن ژئوفیزیک ایران مسئولیت برگزاری 2 نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.فراخوان مقاله برای کنفرانس انجمن:کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن ژئوفیزیک ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن ژئوفیزیک ایران