انجمن ژئوفیزیک ایران

انجمن ژئوفیزیک ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۵۴ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن ژئوفیزیک ایران تاکنون ۲ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن ژئوفیزیک ایران در حال انتشار ۲ ژورنال تخصصی علمی است. انجمن ژئوفیزیک ایران مسئولیت برگزاری ۱ نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن ژئوفیزیک ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن ژئوفیزیک ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن ژئوفیزیک ایران