انجمن ایرانی روانشناسی

انجمن ایرانی روانشناسی فعالیت خود را در سال ۱۳۷۶ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن ایرانی روانشناسیانجمن ایرانی روانشناسی در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن ایرانی روانشناسی