انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی فعالیت خود را در سال 1382 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی تاکنون 1 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی