انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی فعالیت خود را در سال ۱۳۸۲ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی تاکنون ۱ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربیژورنالهای منتشر شده توسط انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی