انجمن ژنتیک ایران

انجمن ژنتیک ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۸ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن ژنتیک ایران تاکنون ۴ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن ژنتیک ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است. انجمن ژنتیک ایران مسئولیت برگزاری ۲ نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن ژنتیک ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن ژنتیک ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن ژنتیک ایران