انجمن اکولوژی ایران

انجمن اکولوژی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۲ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن اکولوژی ایران تاکنون ۱ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن اکولوژی ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن اکولوژی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن اکولوژی ایران