انجمن جمعیت شناسی ایران

انجمن جمعیت شناسی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۰ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن جمعیت شناسی ایران تاکنون ۴ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن جمعیت شناسی ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن جمعیت شناسی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن جمعیت شناسی ایران