انجمن حسابداری ایران

انجمن حسابداری ایران فعالیت خود را در سال 1376 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن حسابداری ایران تاکنون 4 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن حسابداری ایران مسئولیت برگزاری 1 نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن حسابداری ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن حسابداری ایران