انجمن حسابداری ایران

انجمن حسابداری ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۶ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن حسابداری ایران تاکنون ۴ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن حسابداری ایران در حال انتشار ۲ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن حسابداری ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن حسابداری ایران