انجمن حکمت و فلسفه ایران

انجمن حکمت و فلسفه ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۶ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن حکمت و فلسفه ایرانانجمن حکمت و فلسفه ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن حکمت و فلسفه ایران