انجمن روان شناسی ایران

انجمن روان شناسی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۴ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن روان شناسی ایران تاکنون ۱ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن روان شناسی ایران