انجمن روان شناسی بالینی کودک و نوجوان ایران

انجمن روان شناسی بالینی کودک و نوجوان ایران فعالیت خود را در سال 1384 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن روان شناسی بالینی کودک و نوجوان ایران تاکنون 2 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.فراخوان مقاله برای کنفرانس انجمن:کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن روان شناسی بالینی کودک و نوجوان ایران