انجمن زبان و ادبیات فارسی ایران

انجمن زبان و ادبیات فارسی ایران فعالیت خود را در سال 1377 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن زبان و ادبیات فارسی ایران تاکنون 1 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن زبان و ادبیات فارسی ایران مسئولیت برگزاری 1 نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن زبان و ادبیات فارسی ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن زبان و ادبیات فارسی ایران