انجمن زبان و ادبیات فرانسه ایران

انجمن زبان و ادبیات فرانسه ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۳ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن زبان و ادبیات فرانسه ایرانانجمن زبان و ادبیات فرانسه ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن زبان و ادبیات فرانسه ایران