انجمن سیستم های فازی ایران

انجمن سیستم های فازی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۳ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن سیستم های فازی ایران تاکنون ۴ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن سیستم های فازی ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن سیستم های فازی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن سیستم های فازی ایران