انجمن ژئوپلیتیک ایران

انجمن ژئوپلیتیک ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۱ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن ژئوپلیتیک ایران تاکنون ۶ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن ژئوپلیتیک ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن ژئوپلیتیک ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران