انجمن علوم قرآن و حدیث ایران

انجمن علوم قرآن و حدیث ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۳ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علوم قرآن و حدیث ایرانانجمن علوم قرآن و حدیث ایران در حال انتشار ۲ ژورنال تخصصی علمی است.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علوم قرآن و حدیث ایران