انجمن علوم مدیریت ایران

انجمن علوم مدیریت ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۶ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علوم مدیریت ایران تاکنون ۱ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن علوم مدیریت ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علوم مدیریت ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علوم مدیریت ایران