انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۸ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران تاکنون ۲ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران