انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران فعالیت خود را در سال 1388 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران تاکنون 3 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران