انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۹ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران تاکنون ۷ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است. انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران مسئولیت برگزاری ۹ نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران