انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران فعالیت خود را در سال 1379 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران تاکنون 10 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران مسئولیت برگزاری 14 نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران