انجمن کودکان استثنایی ایران

انجمن کودکان استثنایی ایران فعالیت خود را در سال 1386 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن کودکان استثنایی ایران تاکنون 1 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن کودکان استثنایی ایران مسئولیت برگزاری 1 نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن کودکان استثنایی ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن کودکان استثنایی ایران