انجمن علمی کودکان استثنایی ایران

انجمن علمی کودکان استثنایی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۶ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی کودکان استثنایی ایرانانجمن علمی کودکان استثنایی ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است. انجمن علمی کودکان استثنایی ایران مسئولیت برگزاری ۱ نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علمی کودکان استثنایی ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن علمی کودکان استثنایی ایران