انجمن مشاوره ایران

انجمن مشاوره ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۵ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن مشاوره ایرانانجمن مشاوره ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است. انجمن مشاوره ایران مسئولیت برگزاری ۲ نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن مشاوره ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن مشاوره ایران