انجمن مطالعات برنامه ریزی درسی ایران

انجمن مطالعات برنامه ریزی درسی ایران فعالیت خود را در سال 1378 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن مطالعات برنامه ریزی درسی ایران تاکنون 11 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مطالعات برنامه ریزی درسی ایران