انجمن نقد ادبی ایران

انجمن نقد ادبی ایران فعالیت خود را در سال 2008 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن نقد ادبی ایران تاکنون 1 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن نقد ادبی ایران