انجمن «آموزش عالی» ایران

انجمن «آموزش عالی» ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۱ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن «آموزش عالی» ایران تاکنون ۳ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن «آموزش عالی» ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن «آموزش عالی» ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن «آموزش عالی» ایران