انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۰ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی بین رشته ای آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران تاکنون ۴ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران