انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران فعالیت خود را در سال 1390 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی بین رشته ای آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران تاکنون 10 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران