انجمن اپتیک و فوتونیک ایران

انجمن اپتیک و فوتونیک ایران فعالیت خود را در سال 1382 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی بین رشته ای آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن اپتیک و فوتونیک ایران تاکنون 5 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن اپتیک و فوتونیک ایران