انجمن شیمی ایران

انجمن شیمی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۶۶ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن شیمی ایران تاکنون ۱۰ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن شیمی ایران در حال انتشار ۴ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن شیمی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن شیمی ایران