انجمن شیمی ایران

انجمن شیمی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۶۶ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.فراخوان مقاله برای کنفرانس انجمن:کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن شیمی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن شیمی ایران