انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

انجمن ارزیابی محیط زیست ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۱ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی بین رشته ای آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن ارزیابی محیط زیست ایران تاکنون ۶ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن ارزیابی محیط زیست ایران در حال انتشار ۲ ژورنال تخصصی علمی است. انجمن ارزیابی محیط زیست ایران مسئولیت برگزاری ۱ نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن ارزیابی محیط زیست ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن ارزیابی محیط زیست ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن ارزیابی محیط زیست ایران