انجمن انرژی ایران

انجمن انرژی ایران فعالیت خود را در سال 1384 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی بین رشته ای آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن انرژی ایران تاکنون 9 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن انرژی ایران مسئولیت برگزاری 1 نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن انرژی ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن انرژی ایران