انجمن ایمنی زیستی ایران

انجمن ایمنی زیستی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۲ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی بین رشته ای آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن ایمنی زیستی ایران تاکنون ۱ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن ایمنی زیستی ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن ایمنی زیستی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن ایمنی زیستی ایران